Szállítási információk

 

Rendelésre, szállításra vonatkozó információk

A http://deltaclean.hu weboldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Delta Clean Kft. felelősséget nem vállal.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 

 

Garancia, jótállás

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

A Delta Clean Kft. webáruházában kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha annak hibája bizonyított. 

Az EU-ban a szavatosság az alábbiakra terjed ki: 

• az áru nem alkalmas a használatra;

• teljesen más árut szállítanak, mint amit a fogyasztó rendelt;

• hiányzik a használati utasítás;

• kevesebb áru érkezik, mint amennyit a fogyasztó rendelt; 

A fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely ezektől a rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 

A minőségi vagy mennyiségi hibáért kellékszavatossággal, a jogi hibáért jogszavatossággal tartozik a kötelezett (aki lehet a gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő). Jogi hibának minősül, ha a hibátlan teljesítés ellenére a jogosult nem szerzi meg mindazon jogokat, amelyek őt jogszabály vagy szerződés alapján megilletnék. 

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

A vásárlástól való elállás 

A fogyasztót a Korm. r. 4. § - 6. § rendelet szerint széleskörű elállási jog illeti meg. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét a vevő jelezheti e-mailen vagy telefonon a Delta Clean Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A vásárlástól a vevő az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket, számlával együtt vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a Delta Clean Kft. köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségei a vevőt terhelik.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

 

Delta Clean Kft.